Interessante waarnemingen van Lepidoptera in Belgie in 2012 (Lepidoptera)

Publication Type:Journal Article
Year of Publication:2013
Authors:W. De Prins, Steeman C.
Journal:Phegea
Volume:41
Pagination:82-85
Date Published:2013-12-01
ISBN Number:0771-5277
Keywords:Belgium, Ectoedemia hannoverella, Ectoedemia intimella, Ectoedemia spinosella, Lepidoptera, Nepticulidae, New record, Stigmella assimilella, Stigmella betulicola, Stigmella confusella, Stigmella luteella, Stigmella pyri, Stigmella samiatella
Abstract:

Enkele nieuwe provinciegegevens en andere interessante waarnemingen van Lepidoptera in 2012 worden gemeld. Enkele oudere gegevens worden eveneens vermeld. De hele lijst is alfabetisch gerangschikt. De gebruikte nomenclatuur is in overeenstemming met Fauna Europaea (www.faunaeur.org).

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith